WHY
100+
Tech Staffs
15+
Years of Experience
99+
Successful Enterprise Projects

ที่เดียวจบ ครบทุก SOLUTION

Mobile Application

Mobile Application

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Mobile Application ที่สร้างสรรค์ทุกการออกแบบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของธุรกิจคุณ
More Mobile Application   
Interactive Media

Interactive Media

สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านสื่อแบบใหม่ที่เหนือกว่า เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากที่สุด
More Interactive Media   
Software Development

Software Development

ไม่ใช่แค่สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ที่ใช่สำหรับคุณ แต่สามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจคุณได้จริง ด้วยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ที่ให้คุณได้มากกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เสมอ
More Software Development   
Web Development

Web Development

บริการพัฒนาเว็บไซต์อย่างครบวงจร ตั้งแต่วางแผนกลยุทธ์ ออกแบบ ติดตั้งเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจคุณพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างสมบูรณ์
More Web Development   

บทความที่น่าสนใจจาก

ClickNext รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “สถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพ” จากวิทยาอาชีวศึกษาพิษณุโลก
August 10, 2018

ClickNext ผู้นำด้านธุรกิจ IT & Software ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพให้นักศึกษา ในโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ครูฝึก และครูนิเทศ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พร้อมรับเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการดีเด่นด้วย

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้รับมอบ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพให้นักศึกษา และเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการดีเด่น ในโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ครูฝึก และครูนิเทศ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ และปฏิบัติทักษะวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูฝึกในสถานประกอบการที่ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ พร้อมให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ซึ่งพิธีการมอบโล่รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

กรรมการบริหาร ClickNext ร่วมแบ่งปันความรู้ และแนะแนวประสบการณ์การทำงานให้กับนศ.คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา
August 6, 2018

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครู” เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ คุณศุภยศต้องการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่าให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้รู้จักการปรับตัว เรียนรู้ และการทำกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเรื่องการทำงานในสนามจริงหลังจากจบการศึกษามาแล้ว รวมไปถึงสายอาชีพต่างๆ ที่นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษา และสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษา และการทำงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติงานด้วย

ClickNext จับมือคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น!
July 23, 2018

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด และ ผู้ก่อตั้ง MakeWebEasy.com ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ MOU ร่วมกันในครั้งนี้ ทาง บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มีความต้องการนำความรู้จากการทำงานในสนามจริง ในส่วนของสายงานด้านซอฟต์แวร์ไปสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษา และการทำงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติงานระหว่าง บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา