Products

SMS Marketing

SMS Marketing

บริการ SMS Marketing, Bulk SMS สำหรับการตลาด การประชาสัมพันธ์ ที่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้ตรง และรวดเร็วมากที่สุด บริการ SMS Marketing ของคลิกเน็กซ์ เป็น Cloud SMS ที่รวดเร็ว เสถียร
รายละเอียด
Website Builder

Website Builder

เราเป็นผู้นำการให้บริการเว็บไซต์ บริการการตลาดออนไลน์ อย่างครบวงจร ให้กับทุกประเภทของธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการสร้างแบรนด์สินค้าให้กับธุกิจคุณ
รายละเอียด
Broadcasting Solutions

Broadcasting Solutions

ซอฟต์แวร์บริหารงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ที่ทำงานตั้งแต่ขั้นตอนบริหารจัดการผังรายการ การขาย การตลาด ข้อมูลสื่อโฆษณา การจัดคิว เชื่อมต่อระบบบัญชี ระบบออกอากาศ รวมไปถึงรายงานสำหรับผู้บริหาร ครบสำหรับธุรกิจโฆษณา
รายละเอียด