PR-News

ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมภาพบรรยากาศงานกีฬาสี ClickNext Sport Day ประจำปี 2018!
October 1, 2018

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้จัดงานกีฬาสี ClickNext Sport Day ประจำปี 2018 โดยคุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ตั้งจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทีมงานทุกฝ่าย และสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้มากขึ้น

กิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้มีพื้นฐานสำคัญคือให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคีในการทำงาน และรู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผ่อนคลายจากการทำงานไม่ให้เกิดความเคร่งเครียดจนเกินไป ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ ClickNext ที่ต้องการให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง และทีมงานทุกคนมีความสุขที่สุด เพื่อสรรค์สร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาด้วยกัน

ClickNext รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “สถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพ” จากวิทยาอาชีวศึกษาพิษณุโลก
August 10, 2018

ClickNext ผู้นำด้านธุรกิจ IT & Software ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพให้นักศึกษา ในโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ครูฝึก และครูนิเทศ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พร้อมรับเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการดีเด่นด้วย

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้รับมอบ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพให้นักศึกษา และเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการดีเด่น ในโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ครูฝึก และครูนิเทศ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ และปฏิบัติทักษะวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูฝึกในสถานประกอบการที่ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ พร้อมให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ซึ่งพิธีการมอบโล่รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

กรรมการบริหาร ClickNext ร่วมแบ่งปันความรู้ และแนะแนวประสบการณ์การทำงานให้กับนศ.คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา
August 6, 2018

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครู” เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ คุณศุภยศต้องการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่าให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้รู้จักการปรับตัว เรียนรู้ และการทำกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเรื่องการทำงานในสนามจริงหลังจากจบการศึกษามาแล้ว รวมไปถึงสายอาชีพต่างๆ ที่นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษา และสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษา และการทำงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติงานด้วย

ClickNext จับมือคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น!
July 23, 2018

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด และ ผู้ก่อตั้ง MakeWebEasy.com ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ MOU ร่วมกันในครั้งนี้ ทาง บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มีความต้องการนำความรู้จากการทำงานในสนามจริง ในส่วนของสายงานด้านซอฟต์แวร์ไปสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษา และการทำงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติงานระหว่าง บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

MAKEWEBEASY จับมือ GB PRIME PAY ยกระดับทางเลือกในการชำระเงิน
February 22, 2018

วันที่ 24 มกราคม 2561 MakeWebeasy และ GB Prime Pay จับมือกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับทางเลือกในการชำระเงิน ให้ลูกค้าของเรามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กับบริการของ GB Prime Pay ที่เข้าถึงผู้ใช้งานบัตรทุกประเภท และยังรองรับการชำระเงินบนระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ทำให้หมดปัญหากับเรื่องยุ่งยากในการชำระเงิน GB Prime Pay ยังถูกออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจหลายประเภท อย่างเช่น ระบบ hold การชำระเงิน เป็นตัวช่วยในธุรกิจโรงแรม หรือสำหรับการขายออนไลน์ โดยเฉพาะ

นอกจากจะมีระบบการชำระเงินแล้ว ยังมีตัวช่วยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของทุกการซื้อขาย โดยที่ไม่ต้องทำ Excel ให้ยุ่งยาก ที่สำคัญยังช่วยเปิดโอกาสในการซื้อขายในต่างประเทศ ด้วยการรองรับสกุลเงินมากถึง 30 สกุลเงินทั่วโลก ทั้งหมดนี้เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการของเรามีฟีเจอร์ใหม่ๆ ร่วมเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกัน

 

ทีมงาน ClickNext