Careers

Work At ClickNext

บริษัทคนรุ่นใหม่ ที่บริหารงานโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ จนทำให้บริษัท กลายเป็น บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง

ที่สำคัญ เรามีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง เน้นความเป็นทีม ด้วยบรรยกาศการทำงานที่ สนุกสนาน เน้นความสุขในระหว่างการทำงาน และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นและความสามารถ อย่างไร้ขีดจำกัด

ความท้าทายของการทำงานกับเรา

 • ได้รับการฝึกฝนให้มี Skill แบบรวดเร็ว ทะลุทะลวง
 • ทำงานที่ ClickNext 1 ปี ได้ประการณ์การทำงานมากกว่าบริษัทใหญ่ๆ หลายปี
 • เน้นรูปแบบการทำงานเป็นทีม และให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน
 • กล้าที่จะไว้ใจให้งานที่สำคัญ เพราะถ้าคุณได้ร่วมงานกัน คุณคือคนสำคัญ
 • การประเมินผลงานและการให้ผลตอบแทนที่ตรงไปตรงมา ขึ้นกับผลงานและความสามารถ ไม่ขึ้นกับอายุงาน

BENEFITS & OTHER REASONS TO WORK WITH US :

 1. สถานที่ทำงาน อยู่ใจกลางเมือง ออฟฟิตติดกับ BTS พญาไท เดินทางสะดวก
 2. ขึ้นเงินเดือนประจำปี บางครั้งไม่รอให้ถึงปีขึ้นอยู่กับความสามารถ
 3. โบนัส ประจำปี
 4. ประกันสุขภาพ AIA
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 6. ทริปไปเที่ยวกับบริษัท ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
 7. มีการเพิ่มทักษะ เช่น การส่งไปอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
 8. ความรักจากเพื่อนร่วมงาน และพี่ๆน้องๆ ในบริษัท อย่างเต็มเปี่ยมตำแหน่งงานว่าง

เลือกตำแหน่งงานที่คุณสนใจ และสมัครเข้ามาร่วมงานกับเราได้เลยค่ะ !

OPEN JOBS


.NET Developer / C# (8 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application ด้วย ASP.NET MVC 3 ขึ้นไป หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ


PHP Programmer (3 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ PHP
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ


Android หรือ IOS Programmer (3 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมบน Smart phone และ Mobile Device
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ANDROID STUDIO หรือ IOS หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการใช้ JAVA, Objective-C and SWIFT
 • มีความรู้ในการติดต่อ Web Service ทั้งแบบ REST / SOAP
 • มีความสามารถในการประยุกต์ หรือเลือกใช้ Library ให้เหมาะสมกับงานที่ทำ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ


Unity 3D Developer (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
 • Excellent knowledge of Unity and C# scripting, textures, animation, GUI styles, etc.
 • Ability to develop software on Unity3D
 • Understanding 3D Model
 • Experience in Maya, Unreal or other 3D Tools.
 • Proficiency in C#; or Java development work could be applicable, based on your background and interests.
 • Solid understanding of computer graphics concepts
 • Strong knowledge of object-oriented programming and software design patterns
 • Excellent ability to write efficient, clear, and maintainable code
 • Highly motivated self-starter and team player


Graphic Designer (3 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ และสามารถใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Photoshop, Illustrator เป็นต้น
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ


Project Coordinator (5 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 • รักในงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้งานทางด้าน IT ทางบริษัทพร้อมที่จะสอนงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความทักษะในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด และ เขียน ในระดับดี


Online Advertising Specialist (Google AdWords) (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Digital Marketing / Online Advertising 1 ปี ขึ้นไป (SEO/SEM, Google AdWords, Google Analytics, Facebook Ads)
 • มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกอบรม Google Ignite จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีผลสอบ TOEIC, TOEFL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการสื่อสารดี
 • ชอบงานการตลาดและการคิดวิเคราะห์
 • มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี และมีความคิดเชิงบวก


นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมควมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์, จิตวิทยา, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 • รักในงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้งานทางด้าน IT ทางบริษัทพร้อมที่จะสอนงาน
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
 • เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

DON’T SEE YOUR POSITION HERE ?

Let us know what you’d like to do for us!

jobs@clicknext.co.th