• Software Solution Banner
Broadcasting Management System (BMS™)
BMS™ คือระบบบริหารรายการและการขายโฆษณา สำหรับสถานีโทรทัศน์ และ สถานีวิทยุ ครบวงจรตั้งแต่การจัดผังรายการที่ออกอากาศ ไปจนถึงการจัดแพคเกจการขายโฆษณาต่างๆ จนถึงการออกใบแจ้งหนี้ และยังมีรายงานหลากหลายมุมมองอีกด้วย ทางเราเชื่อว่าระบบ BMS™ จะช่วยทำให้ท่านวางแผนการขายโฆษณา หรือ การจัดรายการเป็นไปได้ง่ายเพียงคลิ๊กเท่านั้น
ประโยชน์ของระบบ BMS™
Planning - เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงาน
Operation - ช่วยงานด้านปฏิบัติการให้เป็นระบบ และรวดเร็วมากขึ้น
Monitoring - ช่วยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือ การบริหารงาน
Synergy - เสริมพลังด้านประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ มากขึ้น
Top View Management - ช่วยการบริหารงานสำหรับผู้บริหารด้วยระบบ WorkFlow และ Executive Reports
Hi-Light Feature
Multi-Channel Supports Multi-Channel Supports - รองรับการบริหารรายการได้หลายช่อง ทำให้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ง่ายต่อการบริหารจัดการ
Customer Management Customer Management - มีระบบจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
Weekly Schedule Program Schedule - มีระบบผังรายการแบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
Drag&Drop Queue Management Drag&Drop Queue Management - การจัดคิวโฆษณาต่างๆ ทำได้ง่ายด้วยระบบ "คลิ๊ก ลาก วาง"
Operation Reports Operation Reports - รายงานต่างๆ สำหรับฝ่ายปฏิบัติงาน
Executive Reports Executive Reports - รายงานต่างๆ สำหรับผู้บริหาร
 
BMS Logo