PR-News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ClickNext จัดโครงการ ClickNext Camp พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา
November 16, 2018

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ได้จัดโครงการ ClickNext Camp ให้นิสิตชั้นปีที่ 3-4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ แบ่งเป็นการจัดอบรมในสายงานต่างๆ อาทิเช่น System Administrator, Programmer, UX/UI Designer และ Business Analyst เป็นต้น ซึ่งการจัดโครงการ ClickNext Camp ขึ้นในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากภายในห้องเรียน เป็นความรู้ที่อ้างอิงมาจากการทำงานจริง ประสบการณ์จริง และเพื่อเป็นการแนะแนวให้นิสิตได้ค้นหาเป้าหมาย และวางแผนด้านอาชีพการงานของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทางบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 160,000 บาท ให้กับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำไปสร้างประโยชน์และพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

รวมภาพบรรยากาศงานกีฬาสี ClickNext Sport Day ประจำปี 2018!
October 1, 2018

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้จัดงานกีฬาสี ClickNext Sport Day ประจำปี 2018 โดยคุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ตั้งจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทีมงานทุกฝ่าย และสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้มากขึ้น

กิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้มีพื้นฐานสำคัญคือให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคีในการทำงาน และรู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผ่อนคลายจากการทำงานไม่ให้เกิดความเคร่งเครียดจนเกินไป ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ ClickNext ที่ต้องการให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง และทีมงานทุกคนมีความสุขที่สุด เพื่อสรรค์สร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาด้วยกัน

ClickNext รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “สถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพ” จากวิทยาอาชีวศึกษาพิษณุโลก
August 10, 2018

ClickNext ผู้นำด้านธุรกิจ IT & Software ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพให้นักศึกษา ในโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ครูฝึก และครูนิเทศ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พร้อมรับเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการดีเด่นด้วย

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้รับมอบ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นในการฝึกวิชาชีพให้นักศึกษา และเกียรติบัตรครูฝึกในสถานประกอบการดีเด่น ในโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ครูฝึก และครูนิเทศ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ และปฏิบัติทักษะวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูฝึกในสถานประกอบการที่ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ พร้อมให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ซึ่งพิธีการมอบโล่รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

กรรมการบริหาร ClickNext ร่วมแบ่งปันความรู้ และแนะแนวประสบการณ์การทำงานให้กับนศ.คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา
August 6, 2018

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครู” เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ คุณศุภยศต้องการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่าให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้รู้จักการปรับตัว เรียนรู้ และการทำกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเรื่องการทำงานในสนามจริงหลังจากจบการศึกษามาแล้ว รวมไปถึงสายอาชีพต่างๆ ที่นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษา และสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ บริษัท คลิกเนกซ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษา และการทำงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติงานด้วย

ClickNext จับมือคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น!
July 23, 2018

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด และ ผู้ก่อตั้ง MakeWebEasy.com ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ MOU ร่วมกันในครั้งนี้ ทาง บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มีความต้องการนำความรู้จากการทำงานในสนามจริง ในส่วนของสายงานด้านซอฟต์แวร์ไปสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษา และการทำงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติงานระหว่าง บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา